Jeg fik en tjans som ostesælger i et italiensk bjergpas - man må jo' tjene til føden ;-)